mymarketingacademy.com („mymarketingacademy.com”) obsługuje witrynę mymarketingacademy.com i może obsługiwać inne witryny. Zasadą mymarketingacademy.com jest poszanowanie Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić podczas obsługi naszych stron internetowych.

Odwiedzający witrynę

Podobnie jak większość operatorów witryn, mymarketingacademy.com gromadzi informacje, które nie pozwalają na identyfikację osobową, które zwykle udostępniają przeglądarki internetowe i serwery, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, witryna odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego. Celem zbierania informacji nieosobowych mymarketingacademy.com jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający mymarketingacademy.com korzystają z jej witryny. Od czasu do czasu mymarketingacademy.com może udostępniać zbiorczo informacje, które nie pozwalają na identyfikację osoby, np. publikując raport na temat trendów w korzystaniu z jej witryny.

mymarketingacademy.com zbiera również potencjalnie dane osobowe, takie jak adresy protokołu internetowego (IP) dla zalogowanych użytkowników oraz dla użytkowników zostawiających komentarze na blogach/witrynach witryny mymarketingacademy.com. mymarketingacademy.com ujawnia adresy IP zalogowanych użytkowników i komentujących tylko w tych samych okolicznościach, w jakich używa, oraz ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osoby, jak opisano poniżej, z wyjątkiem tego, że adresy IP i adresy e-mail komentujących są widoczne i ujawniane administratorom bloga/strony, gdzie komentarz został pozostawiony.

Zbieranie informacji umożliwiających identyfikację osoby

Niektórzy odwiedzający witryny mymarketingacademy.com decydują się na interakcję z mymarketingacademy.com w sposób, który wymaga od mymarketingacademy.com gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację osoby. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez mymarketingacademy.com zależy od charakteru interakcji. Na przykład prosimy odwiedzających, którzy zarejestrują się w witrynie mymarketingacademy.com, o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Osoby, które angażują się w transakcje z mymarketingacademy.com, proszone są o podanie dodatkowych informacji, w tym w razie potrzeby danych osobowych i finansowych wymaganych do przetworzenia tych transakcji. W każdym przypadku mymarketingacademy.com gromadzi takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe do realizacji celu interakcji odwiedzającego z mymarketingacademy.com. mymarketingacademy.com nie ujawnia danych osobowych innych niż opisane poniżej. Odwiedzający zawsze mogą odmówić podania informacji umożliwiających identyfikację, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w określone działania związane z witryną.

Statystyki zagregowane

mymarketingacademy.com może gromadzić statystyki dotyczące zachowania osób odwiedzających jej strony internetowe. mymarketingacademy.com może wyświetlać te informacje publicznie lub przekazywać je innym. Jednak mymarketingacademy.com nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej.

Ochrona niektórych informacji umożliwiających identyfikację osobową

mymarketingacademy.com ujawnia potencjalnie personalnie identyfikujące i personalnie identyfikujące informacje tylko tym swoim pracownikom, kontrahentom i powiązanym organizacjom, które (i) muszą znać te informacje, aby przetwarzać je w mymarketingacademy.com w imieniu lub świadczyć usługi dostępne w mymarketingacademy witryn .com oraz (ii) które zgodziły się nie ujawniać ich innym. Niektórzy z tych pracowników, wykonawców i powiązane organizacje mogą znajdować się poza krajem ojczystym; korzystając z serwisów mymarketingacademy.com wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji. mymarketingacademy.com nie będzie wynajmować ani sprzedawać nikomu informacji potencjalnie identyfikujących i identyfikujących osobę. Poza pracownikami, wykonawcami i powiązanymi organizacjami, jak opisano powyżej, mymarketingacademy.com ujawnia informacje potencjalnie identyfikujące i identyfikujące osobę wyłącznie w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub inny wniosek rządowy, lub gdy mymarketingacademy.com uważa, że ​​jest to dobre wiary, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony własności lub praw mymarketingacademy.com, stron trzecich lub ogółu społeczeństwa. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny mymarketingacademy.com i podałeś swój adres e-mail, mymarketingacademy.com może od czasu do czasu wysłać Ci wiadomość e-mail, aby poinformować Cię o nowych funkcjach, poprosić o opinię lub po prostu informować Cię o bieżących wydarzeniach z mymarketingacademy.com i naszymi produktami. Jeśli wyślesz do nas prośbę (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub jednego z naszych mechanizmów informacji zwrotnej), zastrzegamy sobie prawo do jej opublikowania, aby pomóc nam wyjaśnić lub odpowiedzieć na Twoją prośbę lub wesprzeć innych użytkowników. mymarketingacademy.com podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem potencjalnie personalnie identyfikujących i personalnie identyfikujących informacji.

Ciasteczka

Plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez witrynę internetową

es na komputerze odwiedzającego, a przeglądarka odwiedzającego dostarcza witrynę za każdym razem, gdy odwiedzający wraca. mymarketingacademy.com wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc mymarketingacademy.com w identyfikowaniu i śledzeniu odwiedzających, korzystaniu przez nich z witryny mymarketingacademy.com oraz preferencjach dostępu do witryny. Odwiedzający mymarketingacademy.com, którzy nie chcą umieszczać plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie przed skorzystaniem ze stron mymarketingacademy.com, z tą wadą, że niektóre funkcje stron mymarketingacademy.com mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

Przelewy biznesowe

Jeśli mymarketingacademy.com lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostałyby przejęte lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy mymarketingacademy.com przestanie działać lub ogłosi upadłość, informacje o użytkowniku będą jednym z aktywów, które zostaną przeniesione lub nabyte przez stronę trzecią. Przyjmujesz do wiadomości, że takie transfery mogą mieć miejsce i że każdy nabywca mymarketingacademy.com może nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką.

Reklamy

Reklamy pojawiające się na naszych stronach internetowych mogą być dostarczane użytkownikom przez partnerów reklamowych, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają serwerowi reklamowemu rozpoznać Twój komputer za każdym razem, gdy wysyłają Ci reklamę online w celu zebrania informacji o Tobie lub innych osobach korzystających z Twojego komputera. Informacje te umożliwiają sieciom reklamowym, między innymi, dostarczanie ukierunkowanych reklam, które ich zdaniem będą dla Ciebie najbardziej interesujące. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje korzystanie z plików cookie przez mymarketingacademy.com i nie obejmuje korzystania z plików cookie przez reklamodawców.

Zmiany w polityce prywatności

Chociaż większość zmian może być nieznaczna, mymarketingacademy.com może od czasu do czasu zmieniać swoją Politykę prywatności i według własnego uznania mymarketingacademy.com. mymarketingacademy.com zachęca odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony pod kątem zmian w swojej Polityce prywatności. Jeśli masz konto w witrynie mymarketingacademy.com, możesz również otrzymać alert informujący o tych zmianach. Dalsze korzystanie z tej witryny po jakiejkolwiek zmianie w niniejszej Polityce prywatności będzie oznaczało akceptację takiej zmiany.